Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pressparti

FEX-pappersmaskinen har tre pressnyp; ett första steg bestående av en dubbel filtat vals-vals-nyp, ett andra steg bestående av en enkel- eller dubbelfiltad skopress. Det första öppna draget ligger efter det tredje valsnypet. Pappersbanan bärs upp av filt från första till andra pressvalsnypet.

Det finns två alternativ för banöverföring från andra till tredje valsnypet:

  • Ett bälte täcker pressvalsen i det andra nypet och bär pappersbanan med hjälp av en sugvals och av en transportvira till nedre delen av tredje filtvalsnypet.
  • Transferbältet kan bytas ut mot en pressfilt.

Pressvalsarna i de båda skopressarna kan värmas upp till 250°C genom induktionsuppvärmning. Trycket längs skopressen (valsnypets längd är 250 mm) registreras och kan ändras online.

Kontakta oss

Anders Mähler
08 676 7393
Skicka e-post