Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Malningslaboratoriet

Malningslaboratoriet är en separat del av FEX-pilotanläggningen och kan användas för malningsstudier. Malningslaboratoriet omfattar tre kar med en volym på 15-20 m3 vardera. Olika kvarnar kan kopplas till systemet oberoende av varandra. Följande kvarnar finns att tillgå:

  • Konisk kvarn
  • Metso JC 01 Skivkvarn
  • Beloit-Jones 24"

Skivkvarnen kan utrustas med ett dubbel- eller multiskivsystem. Malsegment som passar olika typer av massa finns. Ultralågintensiv malning kan utföras med multiskivsystem eller Finebar segment.

Malning kan utföras i ett eller flera steg. Enstegsmalning kan utföras vid konstant intensitet eller konstant flöde. Det är också möjligt att mala med re-cirkulering av en del av flödet. Massans temperatur i systemet kan varieras mellan 25 - 95°C utan att förändra massans konsistens. För att ta fram en malkurva behövs 450-1000 kg massa, beroende på malbetingelser.

Processdata såsom energi, tryck och temperatur före och efter malning och malspalt mäts under försöken.

Kontakta oss

Anders Mähler
08 676 7393
Skicka e-post