Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mäldberedningssystem

Normalt används balar av torrmassa. Uppslagning av balarna sker i värmt kranvatten , koncentrationen är ca 4%. Färdigblandad mäld kan också transporteras i tankbilar från bruken till FEX-anläggningen.

Mäldberedningen kan antingen göras i ett malningssystem eller i fraktioneringsanläggningen. Mälden kan beredas satsvis eller som en kontinuerlig process. Om man väljer en satsvis process blandas mälden tankar innan den pumpas in i pappersmaskinen. Detta förfaringssätt garanterar stabila mäldegenskaper genom en hel körning. En kontinuerlig process eliminerar risken för mäldåldring.

Efter att mäldsystemet utökats med två stora behållare omfattar systemet nu sju behållare med en total kapacitet på 540 m upp till 20 ton mäld. Denna utökade kapacitet gör det möjligt att genomföra en hel dags testkörning med t.ex. liner under hög produktionshastighet utan att behöva re-cirkulera massa. Mäld som förvaras i behållare kan värmas upp genom direkt ångtillsats.

Papper som produceras i FEX-pappersmaskinen, undantaget pappersprover för provning och analys, hamnar i ett utskottskar där materialet späs och pumpas till skruvpressar och till sist samlas upp i en container. Ett returpappersföretag levererar sedan all massa från FEX till ett pappersbruk för återvinning.

Kontakta oss

Anders Mähler
08 676 7393
Skicka e-post