Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LINDA – Ett laboratorium för pappersbanor i rörelse

LINDA är en maskin i pilotskala som utvecklats för att studera pappersbanor i rörelse. Från början byggdes utrustningen för att studera dimensionsstabilitet i planet och körbarhet i en tryckprocess. Eftersom anläggningen är flexibel har användningsområdet under åren utökats och innefattar såväl basforskning som fullskalig produktion av specialpapper.

Magle producerar Phadebas på Innventia

LINDA används också som en produktionsenhet för en specifik pappersprodukt: ett specialtillverkat papper, Phadebas, som kan användas för att detektera salivspår i en kriminalteknisk undersökning. I det här fallet användes Innventias kunskaper om pappermaterial och -processer för att hjälpa Magle, ett litet läkemedelsföretag, att introducera en ny produkt på marknaden inom mindre än ett år från projektets start.

LINDAs flexibilitet beror på dess öppna konstruktion: avståndet mellan avrullnings- och upprullningsstationen är sju meter. Ett valsnyp används för att kontrollera pappersbanans hastighet och kan varieras från 0-300m/min. Spänningen i pappersbanan före och efter valsnypet kan ställas in på olika nivå. Anläggningens konstruktion gör att ett nästan fem meter långt område kan användas för mätinstrumentmoduler, tryck eller ytbehandling. Innventias forskare kan konstruera särskilda testenheter för innovativa applikationer.

LINDA är utrustad med en offsettryckvals som kan användas inom både forskning och för att hjälpa industrin att bestämma pappers prestanda in en fullskalig tryckpress.

Linda-hallen

Kontakta oss

Jon Lofthus
08 676 7320
Skicka e-post