Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kemiska tillsatser

FEX-systemet för dosering av kemiska tillsatser kan hantera upp till sju olika komponenter, inklusive fyllmedel. Tillsatser kan ske på ett stort antal punkter i systemet och kontakttiden kan varieras från några sekunder upp till åtta minuter. Systemet är väldigt flexibelt med kar, mobila pumpar och anslutningsbara slangar.

Vid behov löses kemikalierna i kranvatten i förväg. Tillsatser som retentionsmedel späds med kranvatten och blandas med mälden med hjälp av in-line mixrar. Stärkelselösning bereds från en slurry i en jetkokare med direkt ånga i kok-zonen. Fyllmedel dispergeras och förvaras i ett eller flera kar.

Alla kemikalier och fyllmedel tillsätts med hjälp av doseringspumpar där flödeshastigheten kan varieras. Pumparna kontrolleras via ett datasystem baserat på de flödeshastigheter som registreras av flödesmätare.

Översiktsbild över tillsats av sju komponenter (kemikalier och fyllnadsmedel) i FEX-systemet.

Beskrivning: Chemical additives

Kontakta oss

Christian Andersson
08 676 7438
Skicka e-post