Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Fraktioneringssystem

Massa kan separeras i olika fraktioner i Innventias fraktioneringssystem som omfattar silar och hydrocykloner. Fraktioneringssytemet är helt integrerat med mäldsystemet och FEX-pappersmaskinen och kan hanteras som en kontinuerlig process tillsammans med dessa. Det kan också hanteras separat för fraktioneringsstudier.

Anläggningen är uppbyggd av moduler för att ge flexibilitet i både process och kapacitet. Det är en verktygslåda med utrustning som kan anslutas och hanteras i enlighet med ett uppdrags specifika behov. Till exempel är större delen av utrustningen, maskiner, behållare och pumpar mobila och kan anslutas med slangar. Anläggningen kan integrera fraktionering och fiberbehandling i inflödessystemet till FEX-pappersmaskinen.

Fyra enheter

Fraktioneringssystemet består av fyra enheter; blandning, fraktionering, fiberbehandling och förtjockning.

Beskrivning: Fractioning model

Mixkaret behövs för att uppnå rätt inloppskonsistens i silar, hydrocykloner och kvarnar samt att underlätta konstruktionsförändringar i systemet.

I fraktioneringssektionen separeras fiberflödet med hjälp av cykloner och/eller silar. Oftast separeras fraktionerna i en grövre och en finare fraktion. Cyklonerna separerar fibrerna med avseense på fibermorfologi och bindningsförmåga t.ex. väggtjocklek, flexibilitet och fibrillering. Silarna separerar med avseende på fiberstorlek, t.ex. fiberlängd. Silarna  kan både användas för att separera finmaterial  från mälden och för att genom användning som filter öka mäldens koncentration, t.ex. för malning.

Fiberbehandling kan utföras i tre kvarnar. Dessa kan användas för hela mälden eller för enbart en grövre fraktion. De tre raffinörerna kan hanteras som separata enheter på olika positioner i processen eller i serie. Det finns också lämpliga fyllnadsmedel för olika massor.

I förtjockningssektionen används avvattningsutrustning för att öka fiberhalten till en lämplig nivå för framtida användning eller för förvaring. En bågsil kan också användas för att separera finmaterial från mälden.

Flexibilitet under industriella förhållanden

Eftersom anläggningen är uppbyggd av moduler är det möjligt att installera och utvärdera ny process- och mätutrustning av varierande slag. Systemets fiberflöde kan t.ex. studeras med en STFI FiberMaster eller en OptoPlatform. På så sätt kan egenskaper såsom fiberstorlek, finmaterialhalt och kryll utvärderas.

Fraktioneringssystemet är helt stängt vilket innebär att filtraten från skivfiltret och bågsilen går tillbaka in i processen. På så sätt garanteras att fibrerna används effektivt, alla inloppsfibrer hamnar i utflödet från systemet.

Den fraktionerade massan kan användas för framställning av både enkel- och flerlagersprodukter under industriella förhållanden.

Kontakta oss

Annika Bjärestrand
08 676 7028
Skicka e-post