Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

FEX Pappersmaskin

Pappers- och massaindustrin samt dess underleverantörer använder FEX-pappersmaskinen för processoptimering, produktutveckling, utvärdering av ny teknik och studier av potentialen hos nya råmaterial.

Omfattande mäldberedningssystem

Mäldberedningssystemets kapacitet har nyligen utökats med två stora behållare. Hela systemet omfattar nu sju behållare med en total kapacitet på 540 m3; upp till 20 ton mäld.

Modern våtända

FEX-pappersmaskinen kan användas för 1-, 2-, eller 3-skiktsformning med konventionell eller särskild inloppslåda. Formningspartiet utformning omfattar en dubbelvira-enhet och en Fourdrinier-enhet som kan användas var för sig eller kombineras.

Banan rullas efter pressning och torkas i en 1-cylinderstork eller 10-cylinderstork off-line.

Pappersmaskinen klarar hastigheter upp till 2500m/min och upprullning av prover sker hittills upp till 1500m/min.

Stängt bakvattensystem

Bakvattensystemet omfattar två korta cirkulationer. Ett skivfilter gör bakvattensystmet stängt ur materialhänseende; allt material går in i produkten. I och med detta kan man korrekt simulera och studera industriella förhållanden i FEX-pappersmaskinen. Systemet är konstruerat för att minimera bakvattensvolymen. Detta innebär att stationärt tillstånd kan uppnås inom 60 - 90 min efter start med ett vattenfyllt system.

Avancerat system för kemiska tillsatser

Upp till sju olika kemiska komponenter kan tillsättas samtidigt (retentionsmedel, tillsatsmedel för ökad styrka, hydrofoberande kemikalier o.s.v.). Doseringspositionerna kan väljas från några sekunder upp till 8 min före inloppslådan.

Flexibilitet

Processen är helt datorstyrd, inklusive bakvattenprovtagning på ett stort antal positioner. Bakvattnets relevanta flödeshastigheter registreras. Vi erbjuder stor flexibilitet då det går snabbt att förändra mäldsammansättning och maskin-uppsättning.

Kompetens

Pappersmaskinens kvalificerade arbetslag förstärks av erfaren labpersonal som har tillgång till omfattande resurser inom massa- och pappers-provning vid Innventia. Professorer inom alltifrån pappersteknik till flödesmekanik till papperskemi och pappersfysik är också aktivt involverade i forsknings- och utvecklingsprojekt som körs på FEX-pappersmaskinen.

FEX-pappersmaskin

FEX-pappersmaskin

Kontakta oss

Christian Andersson
08 676 7438
Skicka e-post