Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bakvattensystem

En skiss över FEX-pappersmaskinens bakvattensystem kan ses i bilden nedan. Systemet är materialmässigt stängt genom att material återvinns ut bakvattnet med hjälp av ett skivfilter. Materialet återförs sedan till mälden. Detta är än idag unikt för en pilotpappersmaskin. Alla volymer är minimerade för att kunna reducera tidsåtgång för att uppnå jämvikt. Jämvikt uppnås efter uppstart med ett vattenfyllt system efter 60 - 90 minuter.

Det renade bakvattenflödet används för att späda materialet i presspartiets utskottshantering. Detta utskott återvinns inte utan ny färsk mäldsammansättning används under hela försöket.

De två korta cirkulationerna, som är konstruerade för maximala flödeshastigheter på 5000 l/min och 1000 l/min, innefattar båda viragrop, mäldtillförsel, inblandningspump, skräpavskiljare och avluftare. Flödet från de två avluftarna kan fördelas på tre inloppslådepumpar.

Omfattande mätningar av bakvattensystemets flödeshastigheter vid olika positioner, kombinerat med off-line-analys av olika komponenters koncentration, möjliggör utvärdering av detaljerade materialflödesbalanser.

FEX White water system

Schematisk översikt av FEX-pappermaskinens bakvattensystem (klicka för större bild).

Contact

Anders Mähler
08 676 7393
Skicka e-post