Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

FEX – En komplett pilotanläggning för papperstillverkning

I vår fullånga pappersmaskin skräddarsyr vi dina försök och med hjälp av ett flexibelt mälderi kan vi anpassa förutsättningarna i det oändliga.

FEX är en komplett pilotanläggning för papperstillverkning som bistår massa- och pappersindustrin och dess underleverantörer med processtudier, produktutveckling och utvärdering av ny teknologi och nya råmaterial. I anslutning till pappersmaskinen driver vi världens första pilotanläggning för storskalig produktion av det lovande materialet nanocellulosa.

Ett komplett centrum för pappersteknologi

FEX-anläggningen är så mycket mer än en avancerad pappersmaskin. Anläggningen omfattar också andra viktiga resurser i pilotskala:

*TMP-raffinör 
*Fraktionering- och silningssystem 
*MalningStratEx, en arkformare i semi-pilotstorlek 
*LINDA, en maskin för studie och konvertering av pappersbanor i rörelse.

Avancerad expertis och projektfokus

Teamet som jobbar med FEX pilotanläggning består av mer än 30 personer som alla tillsammans är välmeriterade inom massa- och pappersteknik, mekanisk konstruktion, innovativ mätteknik och avancerad papperskemi.

FEX-organisationen är extremt projektorienterad för att kunna hantera utvecklings- och innovationsprojekt tillsammans med industrin.

Kontakta oss

Christian Andersson
08 676 7438
Skicka e-post