Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bearbetning av plast

Inom förpackningsindustrin används extrudering också för att tillverka plastfilmer, eller för att belägga andra material med ett tunt lager av plast. Detta görs för att uppnå bättre barriäregenskaper, till exempel för att skydda produkter från fukt- eller lufttransmission, eller för att svetsa samman förpackningar gjorda av kartong.

Extruder park

Extrudering är den vanligaste metoden (volymmässigt) för att bearbeta plast. Den används främst för att producera plastkomponenter med en specifik profil eller form. Vi har för närvarande tre extrudrar och en formspruta.

Minilab-extruder

Minilab-extrudern, som är tillverkad av Haake, är viktig för att kunna studera nya material och dess formulering (“recept”) inför efterföljande uppskattning till kommersiell produktion. Den är ideal att använda vid utveckling av nya plastblandningar eller kompositer för filmer, bestrykningar, fibrer eller andra ändamål.

Mellanstor labextruder

Denna extruder, tillverkad av LabTech Technologies, är en väldigt mångsidig extruder som används flitigt i många olika projekt. Likt minilab-extrudern är den ideal att använda vid utveckling av nya plastblandningar eller kompositer. Den kan användas för att tillverka  ”master batcher”, eller för att extrudera filmer eller strängar. Skruvarna kan byggas om för att anpassas till olika material och extruderuppställningen ger möjlighet till gravimetrisk matning, vätskeinjektion, avgasning, luft- eller vattenkylning av extrudat samt pelletering.

Pilotextrudern

Pilotextrudern är tillverkad av Extron, och den används framför allt vid utveckling av existerande materialblandningar, test och utvärdering av nya plaster, och justering och optimering av materialkompositionen hos kommersiella plaster. Filmer och plastbelagt papper/kartong kan produceras i mindre skala.

Formsprutan

Formsprutning är den vanligaste metoden (antalsmässigt) för att tillverka plastdetaljer. Vår formspruta, tillverkad av BOY, används för att tillverka drag- och slagseghetsprovstavar av en mängd olika plast- och kompositmaterial, även material tillverkade i våra mellanstora labextruder.

Kontakta oss

Henrik Pettersson
08 676 7128
Skicka e-post

Publicerat

A Study on Montmorillonite/Polyethylene Nanocomposite Extrusion-Coated Paperboard: M. Krook; M. Gällstedt; M. Hedenqvist, Pack Tech Sci, 18(1), 11-20, 2005.

Protein network structure and properties of wheat gluten extrudates using a novel solvent-free approach with urea as a combined denaturant and plasticizer: H. Ture; M. Gällstedt; R. Kuktaite; E. Johansson; M. S. Hedenqvist. Soft Matter, 7(19), 9416-9423, 2011.

Enlarged Processing Window of Plasticized Wheat Gluten Using Salicylic Acid: N. H. Ullsten; M. Gällstedt; E. Johansson; A. Gräslund; M. Hedenqvist, Biomacromol, 7(3), 771-776, 2006.