Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LignoDemo demonstrationsfabrik

Demonstrationsanläggningen i Bäckhammar öppnade 2007 för att demonstrera LignoBoost-processen. Anläggningen ägs och drivs av dotterbolaget RISE LignoDemo AB. 

Det pågår en daglig produktion av högkvalitativt lignin i bruket. RISE Bioekonomi utför uppdrag för kunder som vill utvärdera sin eget svartlut eller ligninprodukten från det. Det är också möjligt att utföra storskalig produkt-och processutveckling på anläggningen.

I det regionala inititativet LignoCity vidareutvecklas demonstrationsfabriken och göra den till en öppen testbädd för företag som vill utvärdera och verifiera nya förädlingskoncept för ligniner.


Lignin från demonstrationsfabriken i Bäckhammar sameldas på försök med kol som samförbränningsbränsle i Värtaverket som drivs av Fortum Värme.

Demonstrationsanläggningen kan producera upp till 8000 ton lignin per år, vilket kan användas för storskaliga försök. Till exempel har ligninbränslet använts i långtidsförsök (2007-2008) för att ersätta kol på Fortums kraftvärmeverk i Stockholm (Lindman 2009). Ett annat exempel är fullskaleförsök i en sodapanna i Sverige där ersättning av fossila bränslen utvärderades.

Bäckammar demonstrationsanläggning för LignoBoost
Med stöd från Fortum Värme, Nordic Paper, Stora Enso, Södra Cell och den svenska Energimyndigheten har demonstrationsanläggningen varit i drift intill Bäckhammar massa-och pappersbruk sedan januari 2007.

Kontakta oss

Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post

Publicerat

Co-firing lignin and coal in Värtan CHP plant, Lindman E-K, Bioenergy 2009, Jyväskylä, Finland, 31 Aug- 4 Sept, 2009