Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LignoBoost Demo

Demonstrationsanläggningen för LignoBoost i Bäckhammar öppnade 2007. Demonstrationsanläggningen ägs och drivs av ett dotterbolag till Innventia, LignoBoost Demo AB, som bildades i syfte att demonstrera konceptet LignoBoost i en nästan kommersiell skala.

Det pågår en daglig produktion av högkvalitativt lignin i bruket. Innventia utför uppdrag för kunder som vill utvärdera sin eget svartlut eller ligninprodukten från det. Det är också möjligt att utföra storskalig produkt-och processutveckling på anläggningen.

Ett nytt inititativ kallat LignoCity ska nu vidareutveckla demonstrationsfabriken och göra den till en öppen testbädd för företag som vill utvärdera och verifiera nya förädlingskoncept för ligniner.


Lignin från demonstrationsfabriken i Bäckhammar sameldas på försök med kol som samförbränningsbränsle i Värtaverket som drivs av Fortum Värme.

Demonstrationsanläggningen kan producera upp till 8000 ton lignin per år, vilket kan användas för storskaliga försök. Till exempel har ligninbränslet använts i långtidsförsök (2007-2008) för att ersätta kol på Fortums kraftvärmeverk i Stockholm (Lindman 2009). Ett annat exempel är fullskaleförsök i en sodapanna i Sverige där ersättning av fossila bränslen utvärderades.

Bäckammar demonstrationsanläggning för LignoBoost
Med stöd från Fortum Värme, Nordic Paper, Stora Enso, Södra Cell och den svenska Energimyndigheten till demonstrationsanläggningen för LignoBoost har den varit i drift intill Bäckhammar massa-och pappersbruk sedan januari 2007.

Kontakta oss

Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post

Publicerat

Co-firing lignin and coal in Värtan CHP plant, Lindman E-K, Bioenergy 2009, Jyväskylä, Finland, 31 Aug- 4 Sept, 2009