Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LignoDemo testbädd för uppskalning

Demonstrationsanläggningen i Bäckhammar öppnade 2007 för att demonstrera LignoBoost-processen. Anläggningen ägs och drivs av dotterbolaget RISE LignoDemo AB. 

Det pågår en daglig produktion av högkvalitativt lignin i bruket. RISE Bioekonomi utför uppdrag för kunder som vill utvärdera sin eget svartlut eller ligninprodukten från det. Det är också möjligt att utföra storskalig produkt-och processutveckling på anläggningen.

I det regionala inititativet LignoCity vidareutvecklas demonstrationsfabriken och göra den till en öppen testbädd för företag som vill utvärdera och verifiera nya förädlingskoncept för ligniner.

 


LignoCity - Bioekonomins vagga.

Demonstrationsanläggningen kan producera upp till 8000 ton lignin per år, vilket kan användas för storskaliga försök. Till exempel har ligninbränslet använts i långtidsförsök (2007-2008) för att ersätta kol på Fortums kraftvärmeverk i Stockholm (Lindman 2009). Ett annat exempel är fullskaleförsök i en sodapanna i Sverige där ersättning av fossila bränslen utvärderades.

Bäckammar demonstrationsanläggning för LignoBoost
Med stöd från Fortum Värme, Nordic Paper, Stora Enso, Södra Cell och den svenska Energimyndigheten har demonstrationsanläggningen varit i drift intill Bäckhammar massa-och pappersbruk sedan januari 2007.

Kontakta oss

Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post

Publicerat

The LignoBoost process
Tomani P
Cellulose Chem. Technol. 44(2010):1-3, 53-58

Experiences from feeding and co-firing of lignin powder in a lime kiln
Berglin N, Tomani P, Olowson P, Hultberg T, Persson S
TAPPI International Chemical Recovery Conference, 29 Mar.-1 Apr. 2010, Williamsburg, VA, USA

Co-firing lignin and coal in Värtan CHP plant
Lindman E-K
Bioenergy 2009, Jyväskylä, Finland, 31 Aug- 4 Sept, 2009