Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Test & Demo

Vårt åtagande mot dig som kund slutar inte med leverans av en forskningsrapport. I vår roll som innovationspartner kan vi hjälpa ditt företag ända fram till implementering av en process eller lansering av en produkt.

Vi tittar på hur forskningsresultaten bäst kan tillämpas i din verksamhet och demonstrerar lösningarna i prototyper och pilotkörningar. Bland våra resurser finns testbäddar som demonstrations- och pilotanläggningar  i världsklass, i vilka du kan utvärdera dina idéer.

FEX
FEX, komplett pilotanläggning för papperstillverkning 
  pilot plant for nanocellulose
Pilotanläggning för nanocellulosa  

Extruder park
Extruderingsutrustning

 

Testcentre Kista
Testcenter för förpackningar

Lignoboost Bäckhammar
LignoBoost Demo 

 

Cooking and bleaching
Cooking and bleaching 

 
Testbädd kolfibrer