Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Paperbase

Paperbase International är ett samarbete som förenar ämnesexpertis och erfarenhet från ledande massa- och pappersinstitut: CTP (Frankrike) och Innventia (Sverige).

Paperbase bedriver en internationell bevakning av den senaste forskningen inklusive teknik- och företagsinformation från hela världen. Mer än 200 internationella tekniska och vetenskapliga tidskrifter såväl som de största europeiska och nordamerikanska konferensbidragen granskas regelbundet och relevanta artiklar och bidrag väljs ut. På så sätt garanteras en uppdaterad databas varje vecka.

Paperbase innehåller information från alla industriaspekter inom fiber, massa och papper, från råmaterial till slutprodukter, inklusive återvinning, bioraffinaderi, bioenergi och andra miljöfrågor, företagsnyheter, marknadsinformation och statistik. Se även den fullständiga ämneslistan.

Heltäckande, aktuell och expertgranskad information i Paperbase

  • Ger dig mer än 270 000 poster över den senaste tekniska, forsknings- och företagsinformationen
  • Har en internationell bevakning sedan 1975
  • Snabb och enkel tillgänglighet
  • En tydligt fokuserad databas producerad av experter inom ledande massa- och pappersinstitut

Paperbase i olika format

Det finns olika sätt att få tillgång till innehållet i Paperbase:

  • Du kan prenumerera på hela databasen
  • Du kan prenumerera på en eller flera alerts som skickas till dig med e-post månadsvis

Om du är intresserad och vill utvärdera Paperbase kan du registrera dig för att få tillgång till en demonstrationsversion av databasen.

För mer information kontakta gärna biblioteket eller besök Paperbase hemsida.

Kontakta oss

Library/Bibliotek
08 676 7111 eller 08 676 7115
Skicka e-post