Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Databaser och informationsinhämtning

Från informationssökning i databaser till dokumentleverans

Databaser som täcker biblioteks samlingar, forskningsresultat från Innventia, tidskrifter och Paperbase utvecklas och uppdateras kontinuerligt av informationsspecialisterna vid Troëdssonbiblioteket. Du kan skicka dina dokumentbeställningar via e-post direkt från databaserna till biblioteket där personalen hanterar beställningarna snabbt och effektivt. Se den fullständiga listan över våra databaser.

Informationssökning på uppdrag

Troëdssonbibliotekets informationsspecialister erbjuder informationssökningar, utredningar, kartläggningar och litteratursammanställningar. Vår kunskap och kännedom av branschen, tillgång till on-line databaser, övriga elektroniska resurser och bibliotekets samlingar är viktiga strategiska resurser för våra partners och kunder.

Kundanpassade alerts/bevakningsuppdrag

Ett effektivt redskap för att hålla dig uppdaterad är vår service för alerts/bevakningsuppdrag som vi kan utveckla utifrån dina specifika intresseområden. Våra informationsspecialister skapar kundanpassade sökningar i Paperbase eller andra on-line databaser, baserat på dina informationsbehov, och dessa skickas sedan regelbundet till dig med e-post.

Kontakta gärna biblioteket för mer information.

Kontakta oss

Library/Bibliotek
08 676 7111 eller 08 676 7115
Skicka e-post