Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bibliotek på distans – alltid tillhands

Troëdssonbiblioteket kan ta hand om ditt företags biblioteks- och informationsbehov. Vi erbjuder:

  • Omvärldsbevakning, informationssökning och anpassade alerts
  • Fulltext-kopior och lån från våra samlingar av böcker, tidskrifter, konferenstryck, forskningsrapporter och elektroniska resurser
  • Fjärrlån, bokinköp samt prenumerationer från andra leverantörer
  • Komplett biblioteksservice via e-post, Internet och telefon

Du får även tillgång till Innventias databaser på webben, inklusive Paperbase – databasen för fiber, massaberedning, pappersframställning, bioraffinaderi och energi.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Library/Bibliotek
08 676 7111 eller 08 676 7115
Skicka e-post