Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Anmälan till Renserikonferens 2018

Här kan du anmäla dig till Renserikonferens 2018 den 13-14 mars


När vi har tagit emot din anmälan kommer du i god tid före konferensen att få en bekräftelse per e-post.

Konferensavgift
5 500 kr (exkl. moms) fram till den 1 februari, därefter 6 000 kr (exkl moms).
Sponsorafton ingår.

När konferensavgiften är betald gäller det som registreringsbevis.

Avbokningsregler: Vid avbokning till och med den 12 februari återbetalas hela konferensavgiften minus en expeditionsavgift på 500 kr. Vid avbokning fram till den 28 februari återbetalas halva konferensavgiften. Efter detta datum återbetalas inga konferensavgifter vid avbokning. Ifall en konferensdeltagare är förhindrad att delta, kan en ersättare anmälas kostnadsfritt fram till den 12 februari. Därefter debiteras en expeditionsavgift på 500 kr. Inga ändringar kan göras efter den 2 mars.

Sista anmälningsdag är 2 mars 


Namn *
Företag *
Telefon
E-post *
Adress *
  
Faktureringsadress, om annan än ovan
VAT nr, om fakturering till annat land
Beställningsnummer, vid behov
  
Jag deltar på Sponsorafton den 12 mars på Ronneby Brunn *


  
Allergier eller behov av specialmat
  
Annat
  
*) Obligatoriska fält